Створено Engineers Community of the Energy Club

Створено Engineers Community of the Energy Club

Engineers Community of the Energy Club створене для об'єднання інженерів, науковців, економістів та інших фахівців в галузі енергетики задля спільного її розвитку, розробки та впровадження інновацій, обміну досвідом, координації науково-дослідної роботи.

Метою Engineers Community of the Energy Club є залучення провідних фахівців галузі та науковців до запровадження найкращих інноваційних технологій та практик для розв'язання актуальних проблем енергетичної галузі.

The Engineers Community of the Energy Club has been created

Engineers Community of the Energy Club was created to unite engineers, scientists, economists and other specialists in the field of energy for joint development, development and implementation of innovations, experience exchange, coordination of research work.

The aim of Engineers Community of the Energy Club is to attract leading industry specialists and scientists to implement the best innovative technologies and practices to solve urgent problems of the energy industry.